دکتر ابوالفضل مقدس زاده

دکتر مقدس زاده متخصص بیهوشی و دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی همدان در دوره عمومی پزشکی و دوره تخصص بیهوشی است. ایشان متولد ۱۳۴۴ هستند و  از سال ۱۳۷۸ با بیمارستان های ایزدی، نکویی، بهشتی، ولیعصر، امام رضا و الزهرا و همچنین کلینیک هایی نظیر فارابی، جواد الائمه و پرتو طب آزما همکاری داشته است.

در مرکز طب آزما دکتر مقدس زاده جهت تصویر برداری کودکان و بزرگسالانی که به دلایلی مانند ترس، کلاستروفوبیا (ترس از فضای بسته)، بیماری هایی مانند پارکینسون و … قادر به انجام تصویر برداری یا بیوپسی تحت هدایت س تی یا سونوگرافی نیستند فعالیت دارد.

از سال ۱۳۸۶ در مرکز پرتو طب آزما توسط دکتر مقدس زاده عکس رنگی رحم بدون درد و با بیهوشی انجام می شود.